Υπηρεσίες που λειτουργεί η ΠΟΤ

* Έγκαιρη παρέμβαση: Οι Υπηρεσίες της Παγκύπριας Οργάνωσής Τυφλών καλούνται να παρεμβαίνουν προληπτικά, υποστηρικτικά και ενισχυτικά, για την επίλυση προβλημάτων, που αφορούν τους τυφλούς και τις οικογένειές τους, εκπληρώνοντας το σημαντικό σκοπό ίδρυσης της Οργάνωσής για πλήρη κοινωνική χειραφέτηση των μελών της. Συμβάλουν στην προληπτική ιατρική εξέταση και περίθαλψη στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται και μετέχουν ή στηρίζουν έμπρακτα ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές μελέτες και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες για οφθαλμιατρικά θέματα.

* Κοινωνική αποκατάσταση: Η Οργάνωσή μας μελετά σε βάθος κοινωνικοοικονομικά, οικογενειακά, ιατρικά και ατομικά θέματα των τυφλών, ενημερώνει τα μέλη της για τους νόμους, τα δικαιώματα και τα ωφελήματά τους και παρέχονται σ’ αυτούς συμβουλές για τη διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσής τους. Πραγματοποιούνται, επίσης, κατ’ οίκον επισκέψεις για την ενημέρωση των ίδιων των τυφλών και των οικογενειών τους, για θέματα που τους αφορούν ή τους ενδιαφέρουν άμεσα και παρέχονται συμβουλές για την όσο το δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνεπάγεται γι’ αυτούς η οπτική αναπηρία. Πραγματοποιούνται συνεχείς επαφές με Υπουργεία, Υπηρεσίες, διάφορες Αρχές και Οργανισμούς καθώς και συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, για σκοπούς προώθησης των αιτημάτων των μελών της Οργάνωσης και επίλυσης προσωπικών ζητημάτων και θεμάτων γενικότερης πολιτικής και ενδιαφέροντος.

* Συνοδεία και στήριξη: Παρέχονται ειδικές υποστηρικτικές υπηρεσίες για τις ανάγκες της ατομικής και κοινωνικής ζωής των τυφλών και των ατόμων με μειωμένη όραση. Πρόκειται για κατ’ οίκον επισκέψεις, στήριξη των τυφλών και ανάληψη της εκτέλεσης εργασιών, για τις οποίες η όραση είναι απόλυτα απαραίτητη, όπως είναι η συνοδεία για μετάβασή σε νοσοκομεία, ιατρεία, κλινικές και άλλα νοσηλευτήρια, για ιατρική εξέταση ή περίθαλψη, η μετάβαση και διεκπεραίωση εργασιών σε τραπεζικούς οργανισμούς, συνεργατικά ταμιευτήρια και άλλα κτίρια, οργανισμούς και υπηρεσίες που δέχονται κοινό, η ανάγνωση και διεξαγωγή προσωπικής αλληλογραφίας, η ηχογράφηση σύντομων κειμένων, επιστολών, άρθρων κλπ, η ταξινόμηση, αντιγραφή και πολυγράφηση ηχογραφημένων κειμένων, η αγορά βιβλίων, ειδών γραφικής ύλης κ.α.

* Επαγγελματικός προσανατολισμός: Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στοχεύει στη δημιουργία ίσων επαγγελματικών ευκαιριών στην ανοικτή αγορά εργασίας για τους τυφλούς και τα άτομα με μειωμένη όραση. Η ΠΟΤ προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα θέματα αυτά, παρέχοντάς υποστήριξη, πληροφόρηση και πρακτική

βοήθεια σε όσους έχουν ή αναζητούν εργασία σε κρατικές ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, ή επιθυμούν να διατηρήσουν την εργασία τους.

* Επαγγελματική αποκατάσταση: Η επαγγελματική αποκατάσταση και η επαγγελματική ανέλιξη είναι βασικό μέλημα της Οργάνωσής. Σε μόνιμη/συνεχή συνεργασία με τη Σχολή Τυφλών σε θέματα κατάρτισης των τυφλών στα θέματα της χρήσης ειδικών ηλεκτρονικών συστημάτων και προγραμμάτων καθώς και ως τηλεφωνητών, διοργανώνονται προγράμματα εκπαίδευσης ή επανεκπαίδευσης τυφλών σε διάφορους τομείς πληροφοριών και εξειδικευμένων γνώσεων όπως είναι σεμινάρια εκπαίδευσης και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικών βοηθητικών μέσων για τυφλούς, προγράμματα επαγγελματικής προώθησης και αποκατάστασης, προγράμματα εξοικείωσης σε νέα συστήματα και μεθόδους διακίνησης, προσανατολισμού και καθημερινών δεξιοτήτων, προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών κ.α., με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων των τυφλών και την κατάρτιση τους, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική τους ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη.

* Δανειστικές βιβλιοθήκες: Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών διατηρεί αξιόλογές συλλογές με χιλιάδες ψηφιακά ομιλούντα βιβλία και βιβλία ηχογραφημένα σε κασέτες και στην ειδική γραφή για τυφλούς μπρέϊλ, με ποικίλα θέματα, όπως επιστημονικά, λογοτεχνικά, επαγγελματικά, κλπ, τα οποία παρέχονται στα άτομα αυτά μέσω των δανειστικών βιβλιοθηκών ομιλούντων βιβλίων και βιβλίων μπρέϊλ της Οργάνωσης. Τα βιβλία αυτά ηχογραφούνται σε ειδικά εξοπλισμένα στούντιο ή εκτυπώνονται με ειδικό ηλεκτρονικό τυπογραφείο παραγωγής βιβλίων μπρέϊλ.

* Ψηφιακά ομιλούντα περιοδικά και περιοδικά στη γραφή μπρέϊλ: Η Οργάνωση εκδίδει και κυκλοφορεί μέσω των βιβλιοθηκών αυτών, 10 τουλάχιστο ομιλούντα περιοδικά και 30 περιοδικά ποικίλου ενδιαφέροντος στη γραφή μπρέϊλ στα Ελληνικά και άλλες γλώσσες, για σκοπούς κάλυψης των αναγκών για πληροφόρηση, επιμόρφωση και ψυχαγωγία των τυφλών και των ατόμων με μειωμένη όραση, που διαμένουν στην Κύπρο και σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας.

* Διεθνείς σχέσεις: Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών αναπτύσσει πολύ έντονη διεθνή δραστηριότητα. Συνδέεται στενότατα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, το Φάρο Τυφλών της Ελλάδος και άλλους φορείς για τυφλούς και άτομα με αναπηρία που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο, και έχει το ρόλο του γενικού συντονισμού της Εθνικής Επιτροπής Τυφλών, στην οποία συμμετέχουν όλες οι Οργάνωσης τυφλών της Κύπρου και της Ελλάδας. Είναι ταυτόχρονα ιδρυτικό μέλος και συμμετέχει ανελλιπώς σ' όλες τις Γενικές Συνελεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών (EBU), της Παγκόσμιας Ένωσης

Τυφλών (WBU), της Διεθνούς Αθλητικής Ομοσπονδίας Τυφλών (IBSA) και άλλων παρεμφερών Οργανισμών. Συμμετέχει, επιπρόσθετα, και συνεργάζεται στενά με δεκάδες άλλους Οργανισμούς και Ευρωπαϊκές και διεθνείς Επιτροπές.

* Εθνική και διεθνής επικοινωνία: Για την επικοινωνία με τους διεθνείς Οργανισμούς χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο το διαδίκτυο. Αναπτύχθηκαν, περαιτέρω, ιστοσελίδες της ΠΟΤ για την κάλυψη των θεμάτων που αφορούν άμεσα την Οργάνωση καθώς και συνεργασίες στα πλαίσια ηλεκτρονικών δικτύων και συνδέσμων επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, στοιχείων και απόψεων μεταξύ ειδικών σε θέματα που αφορούν τα άτομα με οπτική αναπηρία στο διεθνή χώρο.

* Εργαστήρια: Λειτουργούν στη Λευκωσία και στη Λεμεσό Εργαστήρια κατασκευής ειδών καλαθοπλεκτικής και χειροτεχνημάτων με χόρτο, σκαμνάκια και καρεκλίτσες επενδυμένες με τόνο ή πλαστικό σχοινάκι, καθώς επίσης και καρέκλες επενδυμένες με ψάθα. Στα Εργαστήρια αυτά εκπαιδεύτηκαν και εκπαιδεύονται πολλοί τυφλοί, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται, κυρίως, άτομα που χάνουν την όρασή τους σε μεγαλύτερη ηλικία, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνικοποίηση ατόμων που ζούσαν απομονωμένα και σε αδράνεια, για τους οποίους η απασχόληση στα Εργαστήρια της ΠΟΤ λειτουργεί εργασιοθεραπευτικά. Η εκπαίδευσή των τυφλών στους τομείς αυτούς συνέβαλε τα μέγιστα στην απόκτηση δεξιοτήτων και εμπειριών, οι οποίες τους βοήθησαν πάρα πολύ στην εξασφάλιση εργασίας και στην επιτυχημένη απασχόληση τους καθώς, επίσης, και στην απόκτηση αυτοπεποίθησης, για να νοιώθουν ενεργά και χρήσιμα μέλη της κοινωνίας.

* Αθλητισμός και πολιτιστικές/ψυχαγωγικές δραστηριότητες: Οργανώνονται και εκτελούνται από την ΠΟΤ αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα για την άσκηση και τη ψυχαγωγία όλων των τυφλών της Κύπρου (φυσική αγωγή, αθλητικές δραστηριότητες και αγωνιστικός αθλητισμός (στίβος, ποδόσφαιρο, ποδηλασία και κολύμβηση), εκπαιδευτικές και άλλες εκδρομές, ψυχαγωγικές βραδιές, καλλιτεχνικά προγράμματα, συγκεντρώσεις κλπ).